Čeština English Deutsch
Mgr. Lucie Stejskalová

Členem kanceláře od roku 2002. Právnické vzdělání získáno v Brně (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Státní zkouška 2002). Registrace u České advokátní komory (advokátní koncipient) 2002. Advokátní zkouška – 2005, advokátkou od 1.1.2006

Specializace: Obchodní právo, firemní právo (vč. fúzí a akvizic), zákon o veřejných zakázkách, občanské právo, převody nemovitostí.

Kontakt: stejskalova@akhsb.com

Mgr. Marie Blechová, LL.M.

Členem kanceláře od roku 2012, právnické vzdělání získáno v Brně (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Státní zkouška 2002). Podnikový právník ve státní příspěvkové organizaci 2002–2004. Vedoucí útvaru právního a kontroly a vedoucí útvaru interního auditu ve státní příspěvkové organizaci 2004–2011.

Specializace: Občanské právo, obchodní právo, správní právo, pracovní právo

Kontakt: blechova@akhsb.com

JUDr. Michal Závodský

Členem kanceláře od roku 2004. Právnické vzdělání získáno v Brně (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Státní zkouška 2004). Semestr na Universität Wien, Juristische Fakultät. Státní rigorózní zkouška 2007. Registrace u České advokátní komory 2004. Člen zastupitelstva Městské části Brno-střed.

Specializace: Občanské právo, obchodní právo, správní právo, právo životního prostředí, rozhodčí řízení

Kontakt: zavodsky@akhsb.com

JUDr. Jitka Deduchová

Spolupracující advokátka, právnické vzdělání získáno v Brně (Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Státní zkouška 1982). Doktorát práv 1988. Podniková právnička 1982–1992. Podniková právnička v bankovním ústavu 1993–1997. Registrace u České advokátní komory 2000.

Specializace: Obchodní právo, směnečné právo, pracovní právo, občanské právo

Kontakt: deduchova@akhsb.com

Mgr. Jakub Král

Advokát, členem kanceláře od roku 2013. Právnické vzdělání získáno v Brně (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Státní zkouška 2015). Registrace u České advokátní komory (advokátní koncipient) 2015. Advokátní zkouška 2018. Zaměstnaný advokát od roku 2018.

Specializace: Občanské právo, rodinné právo, obchodní právo

Kontakt: kral@akhsb.com

Mgr. Marcela Machálková

Spolupracující advokátka, členem kanceláře od roku 2013. Právnické vzdělání získáno v Brně (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Státní zkouška 2012). Registrace u České advokátní komory (advokátní koncipient) 2013. Advokátní zkouška – 2017. Spolupracující advokátka od roku 2017.

Specializace: Bytová problematika, insolvenční právo, obchodní právo

Kontakt: machalkova@akhsb.com

Mgr. Aleš Kohoutek

Advokátní koncipient, členem kanceláře od roku 2017. Právnické vzdělání získáno v Brně (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Státní zkouška 2016). Registrace u České advokátní komory (advokátní koncipient) 2017.

Specializace: Občanské právo, pracovní právo, rodinné právo

Kontakt: kohoutek@akhsb.com

Mgr. Adam Holubář

Advokátní koncipient, členem kanceláře od roku 2018. Právnické vzdělání získáno v Brně (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Státní zkouška 2018). Registrace u České advokátní komory (advokátní koncipient) 2018.

Specializace: Občanské právo, pracovní právo, obchodní právo.

Kontakt: holubar@akhsb.cz

Mgr. Pavlína Psohlavcová Palečková

Advokátní koncipientka, členem kanceláře od roku 2018. Právnické vzdělání získáno v Brně (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Státní zkouška 2017). Advokátní koncipientkou od roku 2017.

Specializace: Občanské právo, obchodní právo, pracovní právo.

Kontakt: psohlavcova@akhsb.com

Novinky a události

K evidenci skutečných majitelů právnických osob

[2-5-2019]
Od 1. ledna 2018 platí povinnost všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku (tj. např. obchodní rejstřík) zapsat svého skutečného

Více ...