Čeština English Deutsch
Obchodní a korporátní právo

Naše kancelář se věnuje obchodnímu právu v celém jeho rozsahu, pro klienty dlouhodobě zajišťujeme služby z

Více ...

Občanské právo

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství a zastupování napříč rozsáhlým spektrem občanské

Více ...

Rodinné právo

Naše kancelář poskytuje pro klienty dlouhodobě právní služby v rodinném právu v celém jeho rozsahu. Naše k

Více ...

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva řešíme především problematiku pracovních úrazů, odpovědnosti zaměstnavatele č

Více ...

Insolvenční řízení

Exekuční a insolvenční řízení, zastupování klientů v platební neschopnosti, zastupování věřitelů vůči

Více ...

Správní řízení

správní žaloby kasační stížnosti katastrální právo přestupkové právo

Veřejné zakázky

Zastupování zadavatelů a uchazečů. Informace ohledně průběhu soutěže, kontrola souvisejících dokumentací.

Daňové právo

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutím správce daně, zastupování klientů při navazujících soudních

Více ...

Strojírenství a průmysl

Poskytování právních služeb v oblasti strojírenského průmyslu.

Právo duševního vlastnictví

Patenty, ochranné známky a související spory.

Ochrana osobních údajů

Zastupování před Úřadem na ochranu osobních údajů, GDPR.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek, soudní uplatňování pohledávek.

Novinky a události

eNeschopenky z pohledu zaměstnavatele – elektronizace a zjednodušení procesů při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

[10-10-2019]
Systém eNeschopenek přináší řadu změn, které lze souhrnně označit jako zjednodušení procesů týkajících se zjišťování, průběhu, kontroly a kon

Více ...

K evidenci skutečných majitelů právnických osob

[2-5-2019]
Od 1. ledna 2018 platí povinnost všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku (tj. např. obchodní rejstřík) zapsat svého skutečného

Více ...