Čeština English Deutsch
Obchodní právo

Naše kancelář se věnuje obchodnímu právu v celém jeho rozsahu, pro klienty dlouhodobě zajišťujeme služby z

Více ...

Občanské právo

Smlouvy – sepis smluv (např. kupních, darovacích, nájemních, zástavních, o postoupení pohledávek atd.), převo

Více ...

Rodinné právo

rozvody manželství sepis předmanželských smluv úprava rodičovských práv k dětem (výživné, úprava styku s

Více ...

Pracovní právo

právní jednání v souvislosti se zahájením pracovního poměru nebo s jeho ukončováním uplatňování pracovn

Více ...

Insolvenční řízení

Exekuční a insolvenční řízení, zastupování klientů v platební neschopnosti, zastupování věřitelů vůči

Více ...

Správní právo

správní žaloby kasační stížnosti katastrální právo přestupkové právo

Veřejné zakázky

Zastupování zadavatelů a uchazečů. Informace ohledně průběhu soutěže, kontrola souvisejících dokumentací.

Daňové právo

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutím správce daně, zastupování klientů při navazujících soudních

Více ...

Strojírenské právo

Poskytování právních služeb v oblasti strojírenského průmyslu.

Právo duševního vlastnictví

Patenty, ochranné známky a související spory.

Ochrana osobních údajů

Zastupování před Úřadem na ochranu osobních údajů, GDPR.

Pohledávky

Vymáhání pohledávek, soudní uplatňování pohledávek.

Novinky a události

K evidenci skutečných majitelů právnických osob

[2-5-2019]
Od 1. ledna 2018 platí povinnost všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku (tj. např. obchodní rejstřík) zapsat svého skutečného

Více ...