Čeština English Deutsch
Obchodní právo

Právo obchodních společností a družstev, zakládání a změny, fúze a akvizice společností, prodej a transformac

Více ...

Občanské právo

Smlouvy – sepis smluv (např. kupních, darovacích, nájemních, zástavních, o postoupení pohledávek atd.), převo

Více ...

Rodinné právo

rozvody manželství sepis předmanželských smluv úprava rodičovských práv k dětem (výživné, úprava styku s

Více ...

Pracovní právo

právní jednání v souvislosti se zahájením pracovního poměru nebo s jeho ukončováním uplatňování pracovn

Více ...

Insolvenční řízení

Exekuční a insolvenční řízení, zastupování klientů v platební neschopnosti, zastupování věřitelů vůči

Více ...

Správní právo

správní žaloby kasační stížnosti katastrální právo přestupkové právo

Veřejné zakázky

Zastupování zadavatelů a uchazečů. Informace ohledně průběhu soutěže, kontrola souvisejících dokumentací.

Daňové právo

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutím správce daně, zastupování klientů při navazujících soudních

Více ...

Strojírenské právo

Poskytování právních služeb v oblasti strojírenského průmyslu.

Právo duševního vlastnictví

Patenty, ochranné známky a související spory.

Ochrana osobních údajů

Zastupování před Úřadem na ochranu osobních údajů, GDPR.

Pohledávky

Vymáhání pohledávek, soudní uplatňování pohledávek.

Novinky a události

Novinky

[26-2-2019]
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer malesuada Suspendisse augue pede augue. At vitae Nullam lacus tristique In porttitor ut id lobortis ut. Aenean Quisque nunc

Více ...

Události

[26-2-2019]
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer nunc nunc orci egestas dapibus. Nonummy urna Nunc quis congue quis at consectetuer tincidunt et a. Amet habitasse tempus

Více ...