Čeština English Deutsch

Obchodní a korporátní právo

  • Naše kancelář se věnuje obchodnímu právu v celém jeho rozsahu, pro klienty dlouhodobě zajišťujeme služby z oblasti práva obchodních společností a družstev, zakládání akciových společností, společností s ručením omezeným, komanditních společností, veřejných obchodních společností, změny v existujících společnostech (změny stanov, společenských smluv, příprava valných hromad, příprava volby orgánů, smlouvy o převodu podílů, zajištění zápisů do obchodního rejstříku atd.), fúze a akvizice společností (kompletní příprava), prodej a transformace podniku. Smlouvy, sepis smluv (např. smlouvy o dílo pro výstavbu, smlouvy o dodávkách přístrojů i stojírenských celků, smlouvy o poskytování logistických služeb atd.), asistence při kontraktačním procesu i při reklamačních řízeních, mezinárodní obchodní právo, investice, leasing, logistika - komplexní právní úprava logistických služeb, směnky, zastupování před soudy i v rozhodčím řízení, nekalá soutěž, ochrana, hospodářské soutěže, živnostenské právo a zastupování v řízení před živnostenským úřadem. S klienty spolupracujeme jak na bázi dlouhodobých smluv o poskytování právních služeb se sjednanou hodinovou sazbou či paušálem, jakož i ad hoc v případě potřeby.

  Novinky a události

  eNeschopenky z pohledu zaměstnavatele – elektronizace a zjednodušení procesů při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

  [10-10-2019]
  Systém eNeschopenek přináší řadu změn, které lze souhrnně označit jako zjednodušení procesů týkajících se zjišťování, průběhu, kontroly a kon

  Více ...

  K evidenci skutečných majitelů právnických osob

  [2-5-2019]
  Od 1. ledna 2018 platí povinnost všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku (tj. např. obchodní rejstřík) zapsat svého skutečného

  Více ...