Čeština English Deutsch

Občanské právo

    • Smlouvy – sepis smluv (např. kupních, darovacích, nájemních, zástavních, o postoupení pohledávek atd.), převody nemovitostí, včetně převodů bytů a převodů členských podílů v družstvech, zřizování služebností a věcných břemen, dědické právo, vypořádání spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů

Novinky a události

K evidenci skutečných majitelů právnických osob

[2-5-2019]
Od 1. ledna 2018 platí povinnost všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku (tj. např. obchodní rejstřík) zapsat svého skutečného

Více ...