Čeština English Deutsch русский

Obchodní a korporátní právo

  • Naše kancelář se věnuje obchodnímu právu v celém jeho rozsahu, pro klienty dlouhodobě zajišťujeme služby z oblasti práva obchodních společností a družstev, zakládání akciových společností, společností s ručením omezeným, komanditních společností, veřejných obchodních společností, změny v existujících společnostech (změny stanov, společenských smluv, příprava valných hromad, příprava volby orgánů, smlouvy o převodu podílů, zajištění zápisů do obchodního rejstříku atd.), fúze a akvizice společností (kompletní příprava), prodej a transformace podniku. Smlouvy, sepis smluv (např. smlouvy o dílo pro výstavbu, smlouvy o dodávkách přístrojů i stojírenských celků, smlouvy o poskytování logistických služeb atd.), asistence při kontraktačním procesu i při reklamačních řízeních, mezinárodní obchodní právo, investice, leasing, logistika - komplexní právní úprava logistických služeb, směnky, zastupování před soudy i v rozhodčím řízení, nekalá soutěž, ochrana, hospodářské soutěže, živnostenské právo a zastupování v řízení před živnostenským úřadem. S klienty spolupracujeme jak na bázi dlouhodobých smluv o poskytování právních služeb se sjednanou hodinovou sazbou či paušálem, jakož i ad hoc v případě potřeby.

  Novinky a události

  Padesát korun coby měsíční paušál za provádění exekucí u Vašich zaměstnanců

  [28-1-2022]
  Novela exekučního řádu přinesla zaměstnavatelům jeden malý nový benefit: možnost si strhnout u každého exekuovaného zaměstnance 50 Kč na své

  Zobrazit více ...

  Stravenkový paušál

  [8-2-2021]
  Od začátku roku 2021 mohou zaměstnavatelé využívat novinku, jak za daňově zvýhodněných podmínek zaměstnancům přispívat na stravování. Řeč je o

  Zobrazit více ...