Čeština English Deutsch русский

Padesát korun coby měsíční paušál za provádění exekucí u Vašich zaměstnanců

Novela exekučního řádu přinesla zaměstnavatelům jeden malý nový benefit: možnost si strhnout u každého exekuovaného zaměstnance 50 Kč na své náklady s tím spojené. Ale je s tím spojena řada podmínek. Negativem (vedle malé sumy náhrady) je, že se dané vztahuje jen na nové exekuce (tzn. na ty, kde exekuční příkaz ke srážkám ze mzdy byl vydán až po 1.1.2022)! Tedy dané nelze využít už na probíhající starší srážky ze mzdy. Daná náhrada se uplatňuje jen u výkonů rozhodnutí a exekucí, tedy nikoli třeba u oddlužení nebo insolvencí. Danou částku je třeba si strhnout (= si ponechat) hned (nejpozději) při posílání dané sumy exekutorovi! Jinak nárok zaniká. Pokud tedy třeba srážky provádíte dopředu a čekáte na nabytí právní moci exekučního příkazu a pak posíláte srážky za několik měsíců najednou a dohromady, je třeba před touto platbou si už za všechny dané měsíce „svou“ srážku paušálních nákladů provést. Provádíte-li srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému zaměstnanci, náleží vám náhrada nákladů pouze jednou. Paušální náhradu si plátce mzdy sráží z první třetiny zbytku čisté mzdy před všemi ostatními pohledávkami a tuto částku si ponechává. Výše paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy povinného.