Čeština English Deutsch русский

Stravenkový paušál

Od začátku roku 2021 mohou zaměstnavatelé využívat novinku, jak za daňově zvýhodněných podmínek zaměstnancům přispívat na stravování. Řeč je o tzv. stravenkovém paušálu neboli peněžitém příspěvku na stravování pro zaměstnance. Co vlastně tato novinka v oblasti daňového zvýhodnění zaměstnavatelům a zaměstnancům přináší? 1.1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (mediálně označované jako „daňový balíček“), jehož součástí je i rozšíření daňového zvýhodnění v oblasti poskytnutí benefitu pro zaměstnance o tzv. stravenkový paušál neboli právě peněžitý příspěvek na stravování pro zaměstnance. Nyní tedy nově mají zaměstnavatelé vedle možnosti poskytování daňově zvýhodněného závodního stravování či klasických stravenek další možnost, jak zaměstnancům na stravování v rámci daňového zvýhodnění přispívat, a to právě příspěvkem na stravování v peněžité formě, která doposud daňově zvýhodněna nebyla.

Hodnota peněžitého příspěvku na stravování je pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. V rámci dosavadních pravidel zaměstnavatel mohl uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % ceny jídla nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45 % doplácel zaměstnanec ze své čisté mzdy. Daňové zvýhodnění zůstává u stravenkového paušálu stejné s tím rozdílem, že oněch 55 % vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci v rámci výplaty.

Peněžitý příspěvek na stravování je od daně a odvodů na sociální a zdravotní pojištění osvobozen do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2021 se jedná o částku 108 Kč, z toho 70 % pak činí 75,60 Kč. Jakýkoliv příspěvek zaměstnavatele nad tuto částku pak již ze strany zaměstnance příslušným odvodům podléhá.

Nová možnost příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců má nepochybně pro zaměstnavatele řadu výhod, z nichž si zaslouží zmínit zejména odpadnutí poměrně náročné administrativy spojené s poskytováním klasických stravenek, stejně tak zaměstnavatelé ušetří na administrativních poplatcích a provizích spojených se stravenkami, které často zaměstnavatele od zavedení tohoto benefitu odrazovaly. Výhody pro zaměstnance stravenkový paušál oproti klasickým stravenkám skýtá v možnosti zaměstnance finanční prostředky za stravenkový paušál může využít podle své volby a uvážení a nepodléhají dani (v rámci výše uvedených limitů).

Zavedení a poskytování tohoto zaměstnaneckého benefitu má však také svá pravidla, a to jak z pohledu pracovního práva, tak pohledu daňového. Poskytování stravenkového paušálu je možné zavést pouze vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou, příp. je nutná úprava samotných pracovních smluv.

Pokud budeme mít zájem se o poskytování stravenkového paušálu dozvědět více či o jeho zavedení uvažujete, rádi Vás problematikou jeho poskytování provedeme a pomůžeme i  při jeho praktickém zavedení.