Čeština English Deutsch русский

eNeschopenky z pohledu zaměstnavatele – elektronizace a zjednodušení procesů při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Systém eNeschopenek přináší řadu změn, které lze souhrnně označit jako zjednodušení procesů týkajících se zjišťování, průběhu, kontroly a konce pracovní neschopnosti zaměstnanců. Zavedení eNeschopenek bylo provedeno novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a to zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb. Novelizovaná ustanovení nabydou účinnosti dnem 1.1.2020, a je tedy nejvyšší čas se na tuto změnu připravit, s čímž Vám dopomůže tento článek.

Již nyní mají zaměstnavatelé možnost ověřit si dočasnou pracovní neschopnost svého zaměstnance, a to prostřednictvím evidence na ePortálu ČSSZ, na kterém se zaměstnavatelé dozví mj. i započetí a skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. K ePortálu se lze přihlásit systémem datových schránek, prostřednictvím elektronického občanského průkazu, či uživatelským účtem NIA (portál eidentita.cz). K ověření takových skutečností může být zaměstnavatelem (opět prostřednictvím ePortálu ČSSZ) pověřena konkrétní osoba, např. zaměstnanec. Hlavní, a věříme že vítanou změnou bude možnost zaměstnavatele podat prostřednictvím ePortálu ČSSZ žádost o trvalé zasílání notifikací o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. Informace, které budou zaměstnavateli tímto způsobem zasílány do datové schránky, budou obsahovat údaje o zaměstnanci a jeho dočasné pracovní neschopnosti. Prostřednictvím e-mailové schránky poté zaměstnavatel obdrží toliko obecné upozornění, že jsou k dispozici nové informace o jeho dočasně práce neschopných zaměstnancích.

Zároveň se do informovanosti zaměstnavatelů promítne povinnost ošetřujících lékařů zaslat OSSZ hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti nejpozději den následující po dni, kdy uznali příslušného zaměstnance dočasně práce neschopným (na rozdíl od současné povinnosti zaslat hlášení nejpozději do tří pracovních dnů po dni uznání zaměstnance dočasně práce neschopným). Již následující den po vzniku pracovní neschopnosti zaměstnance se tedy zaměstnavatel, který podal prostřednictvím ePortálu ČSSZ žádost k zasílání notifikací o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, o dočasné pracovní neschopnosti dozví, a nemusí se tak spoléhat na notifikaci dotyčného zaměstnance.

Další vítanou změnou je nepochybně zjednodušení agendy, kdy již nebude povinností zaměstnavatelů prokazovat OSSZ pracovní neschopnost svých zaměstnanců, která bude OSSZ prokázána přímo prostřednictvím eNeschopenek ošetřujících lékařů. Po uplynutí prvních 14 dnů pracovní neschopnosti (proplácena zaměstnavatelem) je však zaměstnavateli stanovena povinnost zaslat na elektronickou adresu OSSZ podklady pro výpočet nemocenského a údaje potřebné k jeho vyplácení (způsob výplaty mzdy, č. ú. zaměstnance apod.).

Uvedené změny se dotknou neschopenek vystavených od 1.1.2020, neschopenky vystavené dříve se až do skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců budou řídit stávající právní úpravou.